عقیم سازی

اهمیت عقیم سازی در سگ و گربه

بهترین زمان در عقیم سازی در سگ ها و گربه ها شش ماهگی است.

انجام عقیم سازی در حیوانات خانگی در دنیا بسیار مرسوم میباشد.

عقیم سازی از رخ داد بسیاری از بیماری های کشنده مانند: سرطان های دستگاه تولید مثل و ناهنجاری های رفتاری پیشگیری

می کند.

ریسک سرطان

ثابت شده ریسک سرطان رحم و تخمدان در سگ های ماده ای که قبل از اولین سیکل فهلی تحت عمل قیم سازی قرار  گرفتند

تا ۷۰% کاهش می یابد.

همچنین این عمل  می تواند نگهداری حیوانات خانگی را برای صاحبین آن ها تا حد بسیاری راحت بنماید.

عقیم سازی در حیوانات خیابانی نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا از افزایش بی رویه ی حیوانات بی سر پناه در

شهر ها جلوگیری میکند.

عقیم سازی در کلینیک اردیبهشت

این عمل جراحی در کلینیک اردیبهشت توسط متخصص جراح و با استفاده از بهترین و به روزترین امکانات انجام می گیرد.