سایر فعالیت ها

۱- بخش داخلی

۲- رادیولوژی و سونوگرافی

۳- اندوسکوپی و کولونوسکوپی

۴- جراحی

۵- دندان پزشکی

۶- فیزیوتراپی

۷- پانسیون و مشاوره در خرید و فروش

۸-  پت شاپ