بخش اصلاح و شستشوی حیوانات خانگی

pinkys-doghouse-pet-grooming 'گرومینگ

بخش اصلاح و شستشوی حیوانات خانگی در کلینیک دامپزشکی اردیبهشت:

خدمات آرایشی و پیرایشی شامل : اصلاح و شستشوی حیوانات خانگی شامل انواع نژاد های سگ

و گربه، کوتاه کردن مو و ناخن و بال پرندگان  می باشد.

اصلاح و گرومینگ

اصلاح حرفه ای حیوانات و گرومینگ سگ و گربه به همراه آرایش و شستشوی حیوانات  در فضای

مناسب توسط تجهیزات تخصصی اصلاح و شستشوی حیوانات خانگی در کلینیک دامپزشکی

اردیبهشت انجام می پذیرد.

برای کوتاهی و اصلاح حیوانات حساس از روش های تخصصی مقید کردن حیوان و آرام بخشی

استفاده می گردد.

ضرورت کوتاه کردن مو:

پیشگیری از گره خوردن مو و نمدی شدن آن می  باشد . همچنین

در سگ های مو بلند  کوتاه کردن موی حیوان در تابستان و فصول گرم ضروری است.

شستشوی درمانی جهت بیماری های قارچی و انگل های پوستی

شامل : کنه ، جرب و … انجام می پذیرد.