اهمیت واکسیناسیون در سگ و گربه

vaccination 1 اهمیت واکسیناسیون در سگ و گربه

اهمیت واکسیناسیون در سگ و گربه و نکات مهم

انجام واکسیناسیون در  حیوانات خانگی سالانه  از مرگ میلیون ها حیوان در جهان جلوگیری می کند .

خطر بیماری های واگیر دار مهلکی  مانند : پارو ویروس ، دستمپر  با  انجام واکسیناسیون بسیار کاهش پیدا می کند و می

تواند  کیفیت زندگی  حیوان خانگی  شما را تا حد زیادی  بالا ببرد.

۴ دلیل  برای انجام واکسیناسیون  در سگ ها و گربه ها:

 

  • پیشگیری از بسیاری از بیماری ها
  • کاهش هزینه های درمان
  • جلوگیری از انتقال بیماری ها نه تنها  از حیوان به حیوان  بلکه از حیوان به انسان
  • کمک به ادامه ی حیات وحش

 

نحوه واکسیناسیون

سگ:

بهترین زمان برای شروع واکسیناسیون برای توله سگ دوماهگی می باشد.

در سگ ها در این زمان یک واکسن چند گانه ( دیستمپر، پاروویروس، هپاتیت ، پارا آنفولانزا، لپتوسپیروز)  تزریق می شود که با

توجه به نوع واکسن سه تا چهار هفته ی بعد  در سه نوبت تکرار می شود.

واکسن هاری نیز با توجه به سن حیوان  بعد از سه ماهگی یکبار تزریق می شود.

این واکسن ها در مجموع سالانه یکبار تکرار می شوند.

گربه:

بهترین زمان برای آغاز واکسیناسیون در گربه ها دو ماهگی به بعد می باشد که  یک واکسن چند گانه شامل کلسی ویروس،

پن لکوپنی و هرپس ویروس است.

این واکسن همراه با واکسن هاری در سه ماهگی تکرار می شود  و بعد از آن سالی یکبار تزریق می شود.

درمان انگلی:

از ۶ هفتگی آغاز می شود و بعد از آن هر سه ماه تکرار می شود.