آموزش و تربیت سگ

one-treat آموزش و تربیت سگ

آموزش و تربیت سگ به صورت اصولی

آموزش و تربیت سگ :سگ ها تمایل دارند که با صاحب خود ارتباط برقرار کنند اما در واقع نمی دانند که چطور اینکار را انجام دهند و با صداها وحرکات خود سعی میکنند که به هدف خود برسند.

سگ ها برای برقراری ارتباط صحیح با صاحب خود نیاز به آموزش دارند.

زمان آموزش این رفتار ها از سن ۳ الی ۴ ماهگی شروع می شود و کمتر از این سن امکان یادگیری بسیار پایین است.

اگر برای آموزش حیوان خانگی خود دیر اقدام کنید و از این سن بگذرد باید برای یادگیری زمان بیشتری را صرف کنید.

آموزش فرمانبرداری در سگ

سگ ها باید نسبت به صاحب خود فرمانبردار باشند در غیراین صورت آنها قصد قدرت نمایی به شما را خواهند داشتو در موقع نیاز به حرف شما توجهی نمی کنند.

 آموزش نشستن و دراز کشیدن

با آموزش این فرمان می توانید در مواقعی که نیاز هست به او بگویید تا بنشیند و کارهایی را که موجب به هم ریختگی می شود را انجام ندهد.

انداختن چیزی از دهان

باید حتما به او یاد بدهید تا اگر چیزی در دهانش گذاشت یا جسمی مضررا  برداشت ، با فرمان شما بیندازد. در این صورت مواقعی که چیز خطرناکی را بر می دارد می توانید با این فرمان او را از انجام اینکار منع کنید.

آموزش فرمان آمدن نزد شما

وقتی سگ شما اسمش را شناخت ، اکنون می توانید به او یاد بدهید تا با آوردن نامش به سمت شما بیاید و کارهای دیگر را کنار بگذارد.

قدم زدن در کنار شما

اگر از بچگی به او یاد بدهید تا با قلاده چسبیده به شما و در کنار شما راه برود می توانید در بزرگسالی بدون قلاده هم به او فرمان بدهید تا به اطراف و جاهای دورتر نرود. اما در برخی نژاد ها مانند هاسکی نیاز به قلاده در بزرگسالی نیز حس می شود.

آموزش ایستادن یا توقف

وقتی در حین قدم زدن سگ شما به سمت سگ های دیگر می رود یا اینکه به افراد غریبه نزدیک می شود آموزش این فرمان به شما کمک می کند تا بتوانید اورا کنترل کرده و از انجام کارهای خطرناک جلوگیری شود.

برای آموزش صحیح به سگ تان و رسیدن به هدف مورد نظر نیاز به صرف زمان و انرژی دارید و همچنین تشویقی ها در این بین  کمک زیادی به یادگیری آسانتر حیوان خانگی شما می کند.

 

افراد متخصص در تربیت انواع مختلف سگ  در کلینیک دامپزشکی اردیبهشت به شما کمک می کنند تا یتوانید آموزش های اصلی را به سگ خود بدهید.